Mátra Diagnosztika Kft.


Roncsolásos anyagvizsgálat

Mátra Diagnosztika Kft.


Roncsolásmentes anyagvizsgálat

Miért fontos az anyagvizsgálat?

Az ipar és a technika fejlődése megkívánja, hogy a gyártási folyamatok során felhasznált anyagokról és az anyagokat egymáshoz rögzító különböző kötésekről, anyagvizsgálati eredményekkel dokumentált módon alátámasztva minél teljesebb ismereteink legyenek. Az anyagvizsgálat során nyert eredmények a felhasználandó anyagok alapvető tulajdonságainak meghatározásán kívül, a szerkezetekbe beépített anyagok várható viselkedésének és állapotának a meghatározását is előre vetítik.

Az anyagvizsgálat feladata az anyagokról olyan adatokat szolgáltatni a gyártók, a felhasználók részére, amelyek lehetővé teszik annak eldöntését, hogy:

  • az adott anyag megfelel-e az adott feladatra?
  • adott felhasználási célra melyik anyag alkalmas?
  • a kialakított kötés eleget tesz-e az elvárásnak, az előírásnak?

Az anyagvizsgálat fontos feladata feleletet adni arra, hogy az alapanyagok, vagy kész termékek tartalmaznak-e folytonossági hiányokat, hibákat, feladata továbbá az, hogy felderítse a használat során károsodott alkatrészek, szerkezetek károsodási okait.

ANYAGVIZSGÁLATI ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

PETROLKÉMIA- OLAJ- ÉS GÁZIPAR

Autóipar

Energetika és Acélszerkezet

Anyagösszetétel és speciális vizsgálatok

Elektronikai ipar

Hegesztéstechnológiai eljárás vizsgálatok