Mátra Diagnosztika Kft.

Roncsolásos anyagvizsgálat | Roncsolásmentes anyagvizsgálat

3200 Gyöngyös Jókai Mór u. 55.

Tel:  +36 37/313-338 | Fax: +36 37/500-338

Szolgáltatásaink:

Roncsolásos anyagvizsgálat

Szakítóvizsgálat

A szakítóvizsgálattal meghatározzuk az anyagok húzó igénybevétellel szembeni ellenállását. A szakítóvizsgálattal meghatározzuk az anyagok rugalmasságát, szilárdságát, alakváltozó képességét és szívósságát jellemző.

A vizsgálat sajátossága, hogy a forgácsolással kimunkált szakítóvizsgálati próbatestet folyamatosan növekvő, egytengelyű húzóterheléssel a szakadás pillanatáig terheljük.

ZD 100 szakítógép, maximum 1000 kN,

AMSLER szakítógép, maximum 100 kN.

Ütővizsgálat:  

Az ütvehajlító vizsgálat célja anyagok ridegtöréssel szembeni ellenállásának meghatározása.

ÜT 30 maximum 300 J energiával.

Hajlítóvizsgálat:

A hajlítóvizsgálat célja az acélok, fémek és ezek hegesztési varrataiból kimunkált próbatestet meghatározott átmérőjű nyomótest körül az előírt hajlítási szögig vagy repedésig hajlítjuk. 

ZD 100 szakítógép, maximum 1000 kN,

AMSLER szakítógép, maximum 100 kN.

Varratok képlékenységének vizsgálata során a maximális terhelőerő 4000 kN.

Lapítóvizsgálat:

A vizsgálat megmutatja, hogy a próbatest milyen mértékű lapítást képes elviselni repedés nélkül. 

ZD 100 szakítógép, maximum 1000 kN,

AMSLER szakítógép, maximum 100 kN.

Gyűrű tágítóvizsgálat:

A csőből levágott próbatestet egy kúpos tüskével a gyűrű töréséig vagy az előírt mértékig tágítjuk.

ZD 100 szakítógép, maximum 1000 kN,

AMSLER szakítógép, maximum 100 kN.

Keménységvizsgálat:

Keménységen a vizsgált anyagok azon ellenállását értjük, melyet egy a vizsgált anyagnál keményebb tárgy behatolásával szemben kifejt. A vizsgálat típusától függően különbséget teszünk különböző típusú keménységek között.  

Zwick-Roell ZHV 20 keménységmérő

Vizsgálati módszer: Knoop & Vickers)

HPO 250 keménységmérő

Vizsgálati módszer: Brinell & Vickers.

HPO 3000 keménységmérő

Vizsgálati módszer: Brinell.

Hanemann féle mikrokeménységmérés Vickers módszerrel Neophot 21 fémmikroszkópon

Hordozható keménységmérő:

Vickers féle vizsgálati módszerrel történik a keménységmérés, azonban az eszköz mobilitásának köszönhetően a vizsgálat helyszínen végezhető.

Krautkrämer TIV, 50 N.

Metallográfiai vizsgálat:

A metallográfiai vizsgálatokkal a fémek, ötvözetek és ezek hegesztési varratainak szövetszerkezetét, szemcseszerkezetét vizsgáljuk makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel.

PRESI automata csiszoló és polírozó berendezések,

NEOPHOT 21 fémmikroszkóp,

Zeiss Axio Imager fémmikroszkóp,

PRESI replika szett & hordozható mikroszkóp.

Erichsen-féle mélyítővizsgálat:

A lemezek és szalagok Erichsen-féle mélyítő vizsgálata során a próbatestet húzógyűrű és szorító gyűrű közzé fogjuk. A befogott próbatestet gömbvégű nyomófejjel addig mélyítjük, ameddig a mélyítés szélén szabad szemmel látható repedés keletkezik.

ANYAGVIZSGÁLATI ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

PETROLKÉMIA- OLAJ- ÉS GÁZIPAR

Autóipar

Energetika és Acélszerkezet

Anyagösszetétel és speciális vizsgálatok

Elektronikai ipar

Hegesztéstechnológiai eljárás vizsgálatok